Namiřte na cíl a jděte za svým snem.
Nevzdávejte se.
A pamatujte na slova klasika:
"Nejvíce nás omezují hranice, které si sami stanovujeme."

Anglické názvosloví

Anglické názvosloví - obrázek

Anglické názvosloví - obrázek

Nerozumíte Vaší cvičitelce co to po Vás chce? Zdá se Vám, že snad nemluví ani česky? Nebuďte zklamaní při prvních pár hodinách, že nerozumíte. Vše se snadno a rychle naučíte. Ale i přesto, pro lepší porozumění "cizí" řeči nabízím malý přehled kroků, jež se používají v běžných lekcích aerobiku.
základní pojmy
warm up = pre aerobics /wo:m ap = pre erobiks/ rozcvičení, zahřátí
prestretching /prestrečink/ dynamické protažení po warm up
low impact /leu im´pekt/ nízký (nízkonárazový) aerobik
high impact /hai im´pekt/ vysoký (vysokonárazový) aerobik
cool down /ku:l daun/ zklidnění, snížení intenzity zatížení
floorwork /flo: wo:k/ posilování (cvičení) v nízkých polohách (na zemi)
stretching /strečink/ protažení svalstva celého těla
cueing /kju:jink/ komunikace instruktora s cvičenci
simple, double, triple.... /simpl, dabl, tripl.../ jednou, dvakrát, třikrát...
one (two) more /wan, tu: mo:/ ještě jednou (dvakrát)
open /oupn/ otevřený
close /klouz/ zavřený
směry
up /ap/ nahoru
down /daun/ dolů
out /aut/ ven
in /in/ dovnitř
right /rait/ vpravo
left /left/ vlevo
front, forward /front, fo:wed/ vpřed
back, backward /bek, bekwed/ vzad
diagonal /daiegonl/ šikmo, diagonálně
box, room, square /box, ru:m, skwe:/ čtverec
circle /se:kl/ kruh
centre, middle /sentr, midl/ střed
low prvky
march N 2 /ma:č/ chůze, pochod
plie march N 2 /plie: ma:č/ pochod ve stoji rozkročném, v podřepu
straddle = march out, out, in, in N 4 /stredl/ do stoje rozkročného a zpět
side to side M 2 /said tu said/ ze strany na stranu
leg curl = heel dig (up, lift), hamstring curl M 2 /leg crl = hi:l dig (up, lift), hemstring crl/ zanožení nohy pokrčené v koleni
knee up = knee lift M 2 /ni: ap = ni: lift/ koleno nahoru
leg lift M 2 /leg lift/ unožení
tap nevýrazný M 2 /tep/ ťuk (špičkou)
dig = heel dig nevýrazný M 2 /dig = hi:l dig/ ťup (patou) - nelze vzad
step touch = side step M 2 /step tač = said step/ úkrok stranou
cross front M 2 /kros front/ úkrok stranou, pata kříží vpředu
cross back M 2 /kros bek/ úkrok stranou, špička kříží vzadu
slide M 2 (může i na 4) /slaid/ krok stranou se skluzem
lunge nevýrazný M 2 /la:nž/ výpad
kick nevýrazný M 2 /kik/ kop
kick ball change M 4 /kik bol čenž/ krok vpřed, kop, překrok
grapevine M 4 /greipvain/ krok stranou, křížmo vzad, krok stranou
chasse M 4 /šase:/ zhoupnutí s poskokem
shuffle M 2 /šafl/ polkový krok do strany
V step N 4 /ve: step, vi: step/ tvar písmene "V"
reverse (V step) N 4 /ri´ve:s/ obrácené "V" - vzad
mambo N 4 /mambo/ zhoupnutí vpřed, vzad
ragge step, box step N 4 /rege:, box step/ krok vpřed, křížmo vřed, krok vzad, krok stranou
pivot = pivot turn = turn N 4 /pivot, te:n/ otočení o 360° se zhoupnutím (z mamba)
cha cha cha = triple step M 3 /ča ča ča = tripl/ 3 úkroky stranou, výměna nohou
squeez neutrální 2 /zkvi:z/ výpon na špičkách
squat neutrální 2 /skwat/ podřep
high prvky
jogging N 2 /džoging/ běh
jamp neutrální 1 /džamp/ skok
jamping jack neutrální 2 /džamping džek/ skok do stoje rozkročného a zpět
heel jack M 2 /hi:l džek/ skok se vztyčeným chodidlem (pata do země)
hop neutrální 1 /hop/ poskoky na místě
kick M 2 /kik/ kop
flick kick N 2 /flik kik/ odskok stranou
hitch kick M 2 /hič kik/ kozáček
ponny M 2 /pony/ poskok na jedné noze
rock step N 4 /rok step/ vysoké mambo
scissors N 2 /si:zrs/ nůžky
scoop M 2 /sku:p/ vysoký step touch
twist neutrální 2 /twist/ poskoky s vytáčením boků
pendulum M 2 /pendjulem/ kyvadlo
skip M 1 /skip/ poskoky
15.09.2008 14:55:03
Jesterka_J
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one